Fjärilstorget ger Halland nytt landmärke

Planerna för att skapa ett helt nytt bostads- och affärsområde i Skummeslövsstrand fortsätter. En central del presenteras nu i en form där byggnaderna liknar en fjäril och där torgmiljön i modern tappning ska bli en attraktiv plats för människor och möten, snarare än en steril plats präglad av bilar och stenläggning.

Fjärilstorget syftar också till att möta den ökade efterfrågan på bostäder och affärer som förväntas efter det att Båstads nya tågstation tas i drift i december 2015.

Ett modernt, flexibelt torg som lever och är en del av naturen 
Förutom bostäder kommer Fjärilstorget att erbjuda en mängd utrymmen för umgänge, uppträdanden och vila såväl som shopping, matställen och naturupplevelser.

Fjärilstorget bygger på tanken att det ska vara en del av naturen snarare än ett avskärmat område eller ett område bredvid. Det bygger också på tanken att ett torg ska vara en intressant, flexibel, vacker plats som är en destination i sig och där människor kan mötas utifrån en mängd olika intressen och behov, snarare än en trist yta eller parkeringsplats. Vi ser i dag hur torg ofta är ödsliga, ointressanta platser. Här vill vi vara en människovänlig motvikt och ett exempel på hur torgtanken kan överföras i modern tappning.

Vi ser inte minst hur arbetet med nya bostäder i Skummeslövs ängar röner stort intresse. Det är tydligt att många människor ser möjligheterna till ett njutningsfullt boende i den här delen av landet. Med Fjärilstorget vill vi skapa någonting helt unikt som kan bidra till ökad livskvalitet och göra området än mer attraktivt.

1
1

FJÄRILSTORGET

WeatherheadArchitecture_ButterflySquare_Performance-1800x900