Känslan av ljus och storlek

Hur får vi våra bostäder att kännas så stora?

Vi vet idag att människors uppfattning om yta är väldigt subjektiv och styrs av faktorer som ljus, volym, funktion och optiska illusioner. Den här kunskapen har vi sett till att använda som en fördel.

Ett exempel är att se till att ljuset alltid flödar fritt för att skapa en känsla av storlek och öppenhet. Stora altandörrar i glas och rymliga altaner och balkonger kan också göra att vardagsrummen känns väldigt stora – gränsen mellan ute och inne suddas delvis ut. Lägg därtill att de ytor som inte tillför funktion och värde minimerats. Korridorer, hallar och andra ytor som inte höjer boendekvaliteten men däremot kostnaden har i möjligaste mån eliminerats.

Om man ser design utifrån ett hållbarhetsperspektiv är också den mest miljövänliga kilowattimmen den som aldrig behövde användas. Att våra lägenheter är maximalt yteffektiva gynnar därför både boende och miljön i stort.